• KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  TOMASZ KEMPA
  Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców
  jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zakresy praktyki zawodowej:
  • prawo gospodarcze, kompleksowa obsługa przedsiębiorców
   z wyłączeniem doradztwa podatkowego
  • prawo spółek, m.in. zakładanie, restrukturyzacja i
   likwidacja spółek
  • prawo cywilne, m.in. prawo umów,
   prawo rodzinne i opiekuńcze,
   prawo spadkowe, odszkodowania
  • prawo pracy
  • prawo administracyjne
  • windykacji należności
 • Pomoc prawna m.in. poprzez:
  • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych
  • opracowywanie projektów umów, pism, regulaminów itp.
  • występowanie przed Sądami, urzędami i organami ścigania
   (za wyjątkiem występowania w roli obrońcy w postępowaniu
   karnym i jako obrońcy w postępowaniu w sprawach
   o przestępstwa skarbowe)
  • reprezentowanie klientów przed
   innymi podmiotami